Prohlášení o ochraně osobních údajů

V následujícím prohlášení informuje společnost CAM-CONTENT S. L. o využívání a shromažďování dat ve spojení s touto internetovou prezentací. Je v něm popsáno, jaké údaje jsou shromažďovány a za jakým účelem.

Zpracování údajů na této internetové stránce

Osobní údaje zadávané při registraci slouží k využívání funkcí této internetové nabídky a k jejich vyúčtování. Při zřizování účtu se v systému ukládají osobní údaje jako uživatelské jméno, heslo, e-mailová adresa a IP adresa. Platební systémy mohou vyžadovat zadání dalších osobních údajů, např. mobilního telefonního čísla nebo bankovního spojení. Zadání mobilního telefonního čísla nebo telefonního čísla pevné linky může být nezbytné také při používání rozšířených funkcí systému, u nichž je uživatel zpětně kontaktován telefonicky nebo mu je zasílána zpráva SMS. Při žádosti o zřízení bezplatného zkušebního účtu je nutné zadat mobilní telefonní číslo. Zasláním zprávy SMS s ověřovacím kódem se ověřuje, zda zadané mobilní telefonní číslo skutečně patří danému návštěvníkovi internetové stránky. Údaje o telefonním číslu a případně bankovním spojení se propojí s uživatelovým účtem a nebudou sdělovány ani prodávány třetím osobám. Zadáváním mobilního telefonního čísla je také vyloučeno, aby uživatel žádal o zřízení bezplatného zkušebního účtu opakovaně. Zadání osobních údajů je požadováno k zabezpečení obsahu před přístupem nezletilých osob. Tyto osobní údaje slouží výhradně k ověření požadovaného minimálního věku pro sledování obsahu, který může ohrožovat mravní výchovu mládeže. Zřízením účtu vyjadřujete také souhlas se shromažďováním a zpracováním uvedených osobních údajů.

Odvolání souhlasu a vymazání osobních údajů

Souhlas s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů můžete kdykoli odvolat. Použijte k tomu připravený formulář podpory. Můžete také kdykoli požádat o úplné vymazání všech osobních údajů uložených na Vašem uživatelském účtu a o zrušení samotného uživatelského účtu. Obsah zadaný uživatelem ve veřejně přístupných částech internetových stránek však zůstane po odstranění všech ostatních osobních údajů z účtu i nadále přístupný. Vyhrazujeme si rovněž právo ponechat uložené údaje o účtech, u nichž existuje konkrétní podezření ze spáchání trestného činu nebo podvodného jednání (např. dlužné částky). Pokud byl zřízen bezplatný zkušební účet, zůstane i nadále uloženo mobilní telefonní číslo, a to výhradně proto, aby nebylo možné znovu požádat o zřízení zkušebního účtu se zadáním stejného mobilního telefonního čísla. Dojde-li k zablokování bankovního spojení, zůstanou údaje o takovém bankovním spojení uloženy, aby mohlo být bankovní spojení i nadále blokováno.

Sdělování údajů třetím osobám

Společnost CAM-CONTENT S. L. neprodává ani nepronajímá osobní údaje třetím osobám. Sděluje je pouze v omezeném rozsahu a výhradně za účely popsanými v tomto prohlášení. Souhlasíte výslovně s tím, že bude možné Vaše osobní údaje v případě prodlení s úhradou poskytnout inkasní společnosti pověřené provozovatelem této internetové nabídky.

V případě dlužných plateb u přímého bankovního inkasa jsou osobní údaje sdělovány advokátní kanceláři atriga GmbH, Pittlerstr. 47, DE 63225 Langen, Německo. V jiných platebních systémech (např. T-Pay nebo clickandbuy) mohou být osobní údaje sdělené provozovateli platebního systému předávány inkasní společnosti pověřené daným provozovatelem platebního systému. Podrobnosti najdete v prohlášení provozovatele platebního systému o ochraně osobních údajů.

V případě konkrétního podezření na podvodné jednání mohou být Vaše osobní údaje předány provozovateli platebního systému nebo inkasní společnosti. Souhlasíte proto výhradně s tím, že Vaše osobní údaje mohou být v takovém případě předány příslušným subjektům (provozovateli platebního systému, inkasní společnosti nebo orgánům činným v trestním řízení) k objasnění skutkové podstaty podvodného jednání, případně k ověření, zda se v případě prodlení s úhradou jedná u dlužníka skutečně o osobu, která uskutečnila transakci (transakce) v rámci této internetové nabídky.

Cookies

Tato internetová stránka používá na různých místech tzv. cookies. Soubory cookies slouží ke sledování technického stavu a k ověřování zabezpečení. V menší míře jsou využívány také k ochraně před podvodným jednáním. Jedná se o malé soubory, které do Vašeho počítače ukládá internetový prohlížeč nebo zásuvné moduly, které jsou v něm za tím účelem nainstalované. Většina cookies, které používáme, jsou tzv. relační soubory. Po skončení relace, tedy Vaší návštěvy na naší stránce, se automaticky vymažou. Soubory cookies nezpůsobují v počítači žádnou škodu a neobsahují viry.

Zpravodaj

Chcete-li odebírat zpravodaj, který nabízíme na této internetové stránce, musíte zadat platnou e-mailovou adresu a další údaje, které nám umožní ověřit, zda jste skutečně vlastníkem zadané e-mailové adresy, resp. zda její vlastník ze zasíláním zpravodaje souhlasí.

Souhlas s uložením osobních údajů a e-mailové adresy a jejich využíváním k zasílání zpravodaje budete moci kdykoli odvolat.

Platební systémy

Některé z nabízených platebních systémů vyžadují zadání osobních údajů, které jsou však zadávány a zpracovávány prostřednictvím serverů příslušného provozovatele platebního systému. Podrobnosti najdete v prohlášení příslušného provozovatele platebního systému o ochraně osobních údajů.

Při úhradě přímým inkasem z účtu jsou číslo účtu, kód banky a jméno majitele účtu sdělovány za účelem zpracování platby společnosti, která platby zpracovává (Customised Development AG, Švýcarsko), a případně i dalším uvedeným příjemcům platby.

Google Analytics

Tato internetová stránka využívá službu Google Analytics. Jedná se o službu společnosti Google Inc. (dále jen „Google“) k analýze internetových stránek. Služba Google Analytics používá tzv. cookies, což jsou textové soubory, které se ukládají do počítače a umožňují sledovat Vaše přístupy na internetovou stránku. Informace vytvořené s pomocí cookies o Vašich přístupech na tuto internetovou stránku (včetně Vaší IP adresy) jsou odesílány na server společnosti Google v USA, kde jsou ukládány. Společnost Google pak tyto informace používá k vyhodnocení Vašich přístupů na internetovou stránku, vytváření zpráv o aktivitách na internetové stránce pro jejího provozovatele a k dalším službám souvisejícím s přístupy na internetovou stránku a používáním internetu. Tyto informace sděluje společnost Google třetím osobám, je-li to vyžadováno ze zákona nebo jsou-li informace zpracovávány třetími osobami z pověření společnosti Google. Sdělované informace však v žádném případě neobsahují Vaši IP adresu. Instalaci cookies můžete zabránit změnou nastavení internetového prohlížeče. Upozorňujeme však, že se v takovém případě může stát, že nebudete moci v plném rozsahu využívat veškeré funkce této internetové stránky. Přístupem na tuto internetovou stránku vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů společností Google výše uvedeným způsobem a za výše uvedeným účelem.

Chaty

Texty zadané prostřednictvím chatů zůstávají uložené po dobu 6 měsíců. Odesílatelé mají možnost ukládat vlastní komentáře k jednotlivým uživatelským profilům a později si je zobrazovat. Při konkrétním podezření na podvodné jednání (např. při neuhrazení nějaké částky) si vyhrazujeme právo ponechat texty v chatu uložené delší dobu.

Poštovní zprávy

Zprávy zasílané prostřednictvím pošty (systému zasílání zpráv) a nahraná videa zůstávají uložené bez omezení a přístup k nim má pouze jejich příjemce. V případě podezření na protiprávní jednání nebo porušení našich všeobecných obchodních podmínek nebo zásad mohou být uložené zprávy prověřeny.